Full text:

PDF

Author: A. Yu. Bolshakova
Information about the author:

Alla Yu. Bolshakova — DSc in Philology, Leading Researcher, А.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 а, 121069 Moscow, Russia.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: 10.22455/978-5-9208-0610-9-587-600
Keywords: genre tradition, Russian literature of the Middle Ages, genre of vision, Village Prose, naming, historicism, documentalism.
Date of publication: March 05, 2020

Abstract:

The author of the present article addresses the little-studied problem of continuation of medieval traditions in the Russian literature of the second half of the 20th century. The subject of considerations is the realization of the medieval genre of vision in the Village Prose. The author focuses on the problems of evolution and modification of the genre; a mining of naming, composition and psychologism; literary documentalism and historicism in the preservation of the genre tradition and its renewal..

References:

1 Astafyev V.P. Videniye [Vision]. Sobraniye sochineniy: v 15 t. [Collective Works: in 15 vols.]. Krasnoyarsk, Ofset Publ., 1997, vol. 7, pp. 66–69. (In Russian)

2 Biblioteka Literatury Drevney Rusi [Library of Old Russian Literature], RAN IRLI, eds. by D.S. Likhachev, L.A. Dmitriyev, A.A. Alekseyev, N.V. Ponyrko. St. Petersburg, Nauka Publ., 1999. Vol. 7. 581 p. (In Russian and Old Russian)

3 Bolshakova A.Yu. Obraz chitatelya kak literaturovedcheskaya kategoriya [The Image of the Reader as a Literary Category]. Izvestiya AN. Seriya literatury i yazyka, 2003, vol. 62, no 2, pp. 17–26. (In Russian)

4 Gurevich A.Ya. Zapadnoyevropeyskiye videniya potustoronnego mira i “realizm” srednikh vekov [Western European Visions of the Other World and the “Realism” of the Middle Ages]. Trudy po znakovym sistemam [Works on Sign Systems], 1977, issue 411, pp. 3–27. (In Russian)

5 Kovaleva T.I. Videniya v agiograficheskikh pamyatnikakh drevnerusskoy literatury XIII–XVII vv.: zhanrovaya evolyutsiya i syuzhetoslozheniye [Visions in Hagiographic Monuments of Old Russian Literature of 13th–17th Centuries: Genre, Evolution and Plot: PhD thesis, summary]. Tomsk, 2017. 20 p. (In Russian)

6 Romodanovskaya E.K. Rasskazy sibirskikh krestian XVII–XVIII vv. o videniyakh (K voprosu o spetsifike zhanra videniy) [Stories of Siberian Peasants 17th–18th Centuries. About Visions (to the Question of the Specifics of the Genre of Visions)]. Romodanovskaya E.K. Sibir i literatura. XVII vek [Siberia and Literature. 17th century]. Novosibirsk, Nauka Publ., 2002, pp. 292–313. (In Russian)

7 Rasputin V.G. Videniye [Vision]. Sobraniye sochineniy: v 2 t. [Collective Works: in 2 vols.]. (Seriya “Russkiy put”). Kaliningrad, FGUIPP “Yantarnyy skaz” Publ., 2011, vol. 2, pp. 626–632. (In Russian)

8 Trofimova N.V. Svoeobrazie zhanra videniy [The Originality of the Genre of Visions]. Poetika drevnerusskogo voinskogo povestvovaniya [Poetics of the old Russian Military Narrative]. Moscow, MPGU Publ., 2017, pp. 178–190. (In Russian)

9 Tsvetova N.G. Tema “prodolzheniya zhizni” v proze V.G. Rasputina: rasskaz “Videniye” [The Theme of “Continuation of Life” in V.G. Rasputin’s Prose: the Story Vision]. Tvorchestvo V.G. Rasputina v sotsiokulturnom i esteticheskom kontekste epokh [Creativity of V.G. Rasputin in the Socio-Cultural and Aesthetic Context of the Era]. Moscow, Prometey Publ., 2012, pp. 236–245. (In Russian)

10 Shashkov A.T. Bran’, boroda i nemetskoye platye (po materialam uralo-sibirskikh “videniy” XVII–XVIII vv.) [The Battle, Beard and German Dress (Based on the Materials of the Ural-Siberian “Visions” of the 17th–18th Centuries)]. Ezhegodnik NII russkoy kultury Uralskogo gos. un-ta. 1995–1996 [Yearbook of the Research Institute of Russian Culture of the Ural State University 1995–1996]. Ekaterinburg, UrGU Publ., 1997, pp. 28–38. (In Russian)